Nord_Landingpage_SPS_960x450_CZ-1.jpg

SPS IPC Drives 2018
DECENTRÁLNÍ TECHNIKA POHONŮ PRO AUTOMATIZACI

SPS IPC Drives 2018, odborný veletrh pro chytrou a digitální automatizaci, se koná od 27.11. do 29.11. v Norimberku.

Více než přemístění

S dodatečným místem, předvádíme nyní inovativní decentrální řešení pohonů v hale 3A, stánek 465. Těšíme se na Vás!

Zajistěte si svou bezplatnou vstupenku

Nemáte ještě vstupenku? Potom použijte formulář na pravé straně a vyžádejte si naprosto pohodlně svůj kód pro bezplatnou vstupenku.

Vyžádejte si svůj kód pro BEZPLATNOU VSTUPENKU!

 
01-SPS-APP-teaser-LP.png

NORDCON APP s NORDAC ACCESS BT

Mobilní řešení pro zprovoznění a servis

> více

02-Product_Logidrive.png

LogiDrive

Se snížením variant pro úsporu nákladů. 

> více

03-Product_NORDAC-FAMILY.png

SÉRIE NORDAC

Technologie decentrálních a rozvodných skříní do 160 kW pro Vaše úlohy

> více

04-Industrie_40_b.png

SÉRIE NORDAC

Technologie decentrálních a rozvodných skříní do 160 kW pro Vaše úlohy

> více

profi-safe-teaser.png

ProfiSafe

Bezpečnostní moduly pro Vaše pohony

> více

06-tco-teaser-new.png

Total Cost of Ownership

Zrealizujte úspory nákladů během doby chodu

> více

07-grafik-mynord-0917-kopie-crop-u817.png

Zákaznický portál myNORD

Praktická a rychlá podpora pro Vaši každodenní práci

> více

NORDCON APP  s NORDAC ACCESS BT

Mobilní řešení pro zprovoznění a servis pro všechny pohony NORD

 • Vizualizace na bázi dashboardu pro monitoring pohonu a diagnostiku poruch
 • Parametrizace s pomocnou funkcí a rychlým přístupem k parametrům
 • Individuálně konfigurovatelná funkce osciloskopu pro analýzu pohonu
 • BackupBackup a Recovery funkce pro snadné ovládání parametrů pohonu

 

APP-Bild-EN-new-correct

logidrive.png

Snížení nákladů díky zredukování variant motorů s převodovkou

 

LogiDrive je energeticky efektivní, standardizované řešení se snadnou údržbou pro použití v intralogistice a na letištích. Vzhledem k zredukování variant motorů s převodovkou dochází k značné úspoře v oblasti předzásobení náhradními díly. Sběrnicový distributor NORDAC LINK instalovaný v blízkosti motoru, kombinovaný s technikou Plug-and-Play, umožňuje velmi snadnou údržbu a servis našich výrobků.

Distributor NORDAC LINK  jako měnič frekvence a spouštěč motoru

Intralogistika a dopravní technika vyžadují řešení pohonů, která lze jednoduše instalovat a jsou během provozu a v případě údržby snadno přístupná. Sběrnicový distributor NORDAC LINK doplňuje naše portfolio, splňuje kompletně tyto požadavky a nabízí zákazníkům řízení pohonu pro flexibilní instalaci v blízkosti motoru.

 • flexibilní co se týká vybavení a funkce – volně konfigurovatelný podle požadavků a použití
 • k dispozici jako měnič frekvence (do 7,5 kW) a spouštěč motoru (do 3 kW)
 • rychlé uvedení do provozu vzhledem k snadné obsluhovatelnosti
 • bezpečné a jednoduché zásuvné provedení
 • zjednodušená údržba zařízení díky integrovanému servisnímu spínači a lokální možnosti ruční obsluhy
 • integrovatelný do všech obvyklých sběrnicových systémů

SÉRIE NORDAC s novou koncepcí označení

 

 

en-nordac-family

 

Další dotazy? Kontaktujte nás!

Condition Monitoring jako základ pro Predictive Maintenance

Inteligentní, digitálně sesíťovaný design zařízení ve smyslu Průmyslu 4.0 umožňuje nepřetržité sledování stavu (Condition Monitoring) a prediktivní údržbu (Predictive Maintenance).

Váš profit:
 • zvýšení disponibility zařízení
 • snížení nákladů na údržbu
 • lepší možnost plánování servisních zásahů
Na VELETRHU podává společnost NORD náhled na řešení pro sledování stavu a prediktivní údržbu. Díky sesíťovaným systémům pohonů NORD lze stavová data pohonu kdykoliv vyvolat. Data lze dále zpracovávat pomocí měniče frekvence NORD s integrovaným PLC.

 

Modul ProfiSafe pro dodatečnou bezpečnost

 

Náš volitelný modul SK TU4-PNS poskytuje dodatečnou bezpečnost. Bezpečné vstupy a výstupy lze s aplikací spojit pomocí konektoru. K tomu lze pro sledování bezpečného řešení pohonu připojit rotační snímač. V kombinaci s bezpečnostním programovatelným automatem (SPS) poskytuje elektronika pohonu spolehlivou komunikaci pomocí systému PROFIsafe via PROFINET.

Lze jednoduše integrovat funkce jako např. Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI) nebo Safe Operation Stop (SOS), a tím dosáhnout SIL 3 (Safety Integrity Level 3) nebo PLe (Performance Level 3) Category 4.

Total Cost of Ownership (TCO)

Vedle investičních nákladů jsou provozní náklady podstatnou součástí „Total Cost of Ownership“ (TCO). Tyto náklady se v podstatě skládají z nákladů na energii, nákladů na administrativní zajištění a rovněž nákladů na logistické a skladovací procesy. Zlepšení energetické efektivity a provedení redukce variant jsou proto rozhodujícími faktory při optimalizaci ziskovosti zařízení.

S energeticky efektivními synchronními motory IE4 NORD lze snížit spotřebu energie a zlepšit provozní náklady zařízení. Motory přitom rozvíjejí svůj plný energetický potenciál v provozních bodech s otáčkami při částečném zatížení, jakož i dílčími otáčkami, k čemuž dochází např. u pásových dopravníků. Cílenou redukcí variant lze mimoto minimalizovat administrativní náklady a snížit skladové zásoby náhradních dílů.

Snížené provozní náklady vedou každý rok k finančním úsporám a zlepšují tak hospodárnost zařízení.

Zákaznický portál myNORD

Zákaznický portál myNORD Vám poskytuje praktickou a rychlou podporu pro Vaši každodenní práci.

 • Jednoduché, intuitivní konfigurování pohonů
 • Všechny standardní produkty s 3D-modely, rozměrovými výkresy a obrysovými výkresy
 • Rychlé sledování zakázky
 • Okamžité vyhotovení nabídek